Hialuronidaza

Hialuronidaza jest enzymem, który posiada zdolność do depolimeryzacji – rozkładu cząsteczek. W przypadku medycyny estetycznej objawia się degradacją kwasu hialuronowego. Proces zachodzi poprzez przerwanie wiązań chemicznych, to bezpośrednio prowadzi do rozpadu cząsteczek hialuronianu oraz przyspieszeniu jego biodegradacji.

Enzym również w inny sposób działa na organizm człowieka, między innymi ułatwia rozprzestrzenianie oraz zwiększa wchłanianie obcych substancji. Co więcej, hialuronidaza jest wytwarzana za pomocą niektórych komórek ludzkiego ciała. Sam kwas hialuronowy znajduje się w przestrzeni pozakomórkowej człowieka, gdzie przez cały czas jest produkowany i niszczony. Ludzki organizm produkuje 5 podtypów tego enzymu.

Opis zabiegu

Hialuronidaza jest w stanie rozpuścić guzki podskórne lub skorygować nadmierne ilości wstrzykniętego wypełniacza. Stosowana w medycynie estetycznej zazwyczaj pozyskiwana jest z jadu owadów błonkoskrzydłych lub węży. Preparaty, które zawierają hialuronidazę stosowane, są do degradacji kwasu hialuronowego, który w medycynie estetycznej stosowany jest jako wypełniacz. 

Przeważnie stosuje się go w celu powiększenia lub modelowaniu kształtu ust. W dodatku usieciowany kwas hialuronowy wykorzystywany jest w zabiegach wolumetrii czy wypełniania głębokich zmarszczek i bruzd. Zabiegi wykorzystujące kwas hialuronowy, są uznawane za wyjątkowo bezpieczne. Główne dlatego, że jest świetnie tolerowany przez organizm. Natomiast sytuacje, gdy pojawia się reakcja alergiczna, należą do rzadkości. W niektórych przypadkach efekty zabiegu z wykorzystaniem kwasu hialuronowego wymagają usunięcia. Wtedy specjalista korzysta z hialuronidazy.

Przebieg zabiegu

Zabieg zaczyna się od przeprowadzenia konsultacji. W wyjątkowych przypadkach, gdy występuje konieczność pilnego i bezwzględnego podania hialuronidazy, nie wykonuje się próby alergicznej. Tego typu sytuacja rodzi możliwość wystąpienia martwicy skóry. 

W większości przypadków jest czas na przeprowadzenie próby uczuleniowej. Wtedy w okolice przedramienia podaje się niewielką ilość enzymu, a następnie obserwuje pod kątem wystąpienia niepożądanych reakcji – miejscowych lub ogólnoustrojowych. Wyjątkowo narażeni na pojawienie się reakcji alergicznych, są pacjenci uczuleni na jad owadów błonkoskrzydłych. Sam zabieg trwa kilkanaście minut. 

Podanie hialuronidazy polega na ostrzykiwaniu konkretnego obszaru skóry, do tego wykorzystuje się cieniutką igłę. Podanie preparatu powoduje degradacje uprzednio wstrzykniętego kwasu hialuronowego, a także w niewielkim stopniu kwasu występującego fizjologicznie w organizmie. Przy mniej pilnych wskazaniach, jednorazowo należy stosować niewielką objętość hialuronidazy.

Hialuronidaza – bezpieczeństwo i powikłania

Zabieg wprowadzenia enzymu nie stanowi zagrożenia pod warunkiem, że za cały proces odpowiedzialna jest doświadczona osoba. W przypadku hialuronidazy, jak każdej ingerencji w organizm, istnieje pewne ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Najbardziej niebezpiecznym przeciwwskazaniem do zastosowania enzymu, jest występowanie alergii. Niekiedy pojawią się inne niepożądane powikłania: 

 • niedociśnienie, 
 • występowanie drgawek,
 • zawroty głowy, 
 • dreszcze, 
 • nudności,
 • wymioty.   

Hialuronidaza degraduje kwas hialuronowy, co zwiększa przepuszczalność tkanki łącznej, a także zmniejsza lepkość płynów ustrojowych. W konsekwencji drobnoustroje, toksyny i wstrzyknięte płyny rozprzestrzeniają się znacznie łatwiej. W skrajnych przypadkach stosuje się duże dawki hialuronidazy, wtedy istotny jest czas. Natomiast przy korekcie grudek czy występowaniu asymetrii – drobne wskazania, korzysta się z małych ilości enzymu. 

Pierwsze efekty zaaplikowania enzymu widoczne są momentalnie. Niestety nie są dobrze widoczne, ponieważ zabieg generuje obrzęk utrzymujący się przez kilka kolejnych godzin. Ocena ostatecznego efektu może nastąpić dopiero po 72 godzinach, gdyż taki jest czas działania  hialuronidazy. Następnie po upływie około 2 tygodni pacjent powinien pojawić się na wizycie, na której specjalista oceni efekty i podejmie decyzje o ewentualnym podaniu kolejnej dawki.

Wskazania

Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia hialuronidazy w przypadku medycyny estetycznej dotyczą zazwyczaj rozpuszczenia niewłaściwie dobranego wypełniacza lub powikłań po podaniu kwasu hialuronowego. Dodatkowo, przeprowadzenie tego zabiegu zaleca się w przypadku:

 • zaburzeń widzenia,
 • podania zbyt dużej ilości wypełniacza z kwasem hialuronowym;
 • zagrażającej martwicy skóry i tkanki podskórnej wynikającej z podania kwasu hialuronowego;
 • wystąpienia nietolerancji organizmu na podany kwas hialuronowy;
 • gwałtownej reakcji alergicznej;
 • wystąpieniu ziarniniaków;
 • asymetrii;
 • powstawania tzw. „biofilmu”;
 • niepożądanego przemieszczenia się wypełniacza;
 • utrzymującego się obrzęku w wyniku zatrzymania wody w okolicy aplikacji wypełniacza;
 • pojawienia się grudek i nierówności spowodowanych zbyt płytkim, wcześniejszym  podaniem kwasu hialuronowego.

Przeciwwskazania

W skrajnych przypadkach, jak zagrożenie martwicą skóry i/lub tkanki podskórnej, wystąpienie ślepoty czy gwałtowna reakcja alergiczna, jedynym przeciwwskazaniem jest brak zgody na działanie lekarskie.

Przy mniej skrajnych przypadkach przeciwwskazania obejmują: 

 • źle kontrolowane choroby przewlekłe np. nadciśnienie tętnicze;
 • ciążę i okres karmienia piersią;
 • alergie na enzym;
 • okres zaostrzenia chorób autoimmunologicznych;
 • aktywne infekcje, zarówno ogólnoustrojowe, jak i miejscowe;
 • aktywną chorobę nowotworową.